Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z.o.o. w Tychach

Strona główna - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.

Informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul.Towarowa 1, 43-100 Tychy
centr. (32) 217-10-41 do 45,
sekr. (32) 217-01-07
e-mail: pkm@pkmtychy.pl
strona internetowa: www.pkmtychy.pl

Zarząd

mgr inż. Miłosz Stec - Prezes Zarządu
 
mgr Łukasz Torbus - Wiceprezes Zarządu
 

Rada Nadzorcza:

Piotr Wojaczek
Krystian Grzesica
Adam Neumann
 

NIP: PL 6460009023
REGON: 272797364
KRS: 0000076836

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:  149 576 000,00 zł

97,94% udziałów w spółce posiada Gmina Tychy 
2,06% udziałów w spółce posiada Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia


Przedmiot działalności spółki: 

49.31.Z    Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.10.Z    Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.39.Z    Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.21.Z    Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
45.20.Z    Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z    Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.19.Z    Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47.30.Z    Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
49.41.Z    Transport drogowy towarów
77.12.Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli